رویای پرداخته

کی روش در مصاحبه ای گفته :

"میخواهم به ایرانیها فرصت رویاپردازی بدهم . "

کی روش گرامی (که سپاس ما و پدر و مادر ما از او ) اگر شعر میخواند می دانست ایرانی غرقه ی این دریاست : رویا !

...

اما چرا از جنس جام جهانی اش نه ؟!  

می پردازیم ! به رویا می پردازیم !

....

 نه که عربی خیلی خز و خیله و ما نژادبرتریم،

 پس  "نشانه 29 از حجر " را به انگلیسی می آوریم :

"When I have fashioned him (in due proportion) and breathed into him of My spirit, fall ye down in obeisance unto him."

 

بله . پس آنگه همه بر ما سجده کردند .
و ما پرورده گان همان پروردگار رویایی هستیم . 
( خدامونم مث خودمونه )
***
فوتبال اگر مایه همدلی نشه بین تماشاگران، صد سال سیاه نباشه الهی .
 
مث شعر  با همه کنایه هاش.
 مث رمان با همه ی ترازدی هاش.
مث آیه با همه ی تردیدهاش.
 مثل دوست با همه ی نوازشش هاش .
اگه همه دست مایه ی" گرمای هستی " نشه،
 میخام که صد سال سیاه هیچکدومش نباشه !
مث مرگ با همه ی شکوهش ! شکوهٍ نابودن !
...
 
 ما همگی امروز عصر هم  خوشحالیم . 

بازیی خوشکل و شادمانی خوشکلتر پیش روی مان ! 
 
/ 0 نظر / 13 بازدید