تحفه آواز

دلها به شور آورده ام / تا شورشی برپا کنم 

مُهر سر خُم بشکنم / میخانه را احیا کنم 

پا بر سر عالم زنم / با عشق جانان دم زنم 

خُمها همه بر هم زنم / خم خانه را احیا کنم 

با اذن پیرپاکدم / تا برکنم بنیان غم 

با جامهای دم به دم / احباب را احیا کنم

سقای بزم جان شوم / شمع شب حرمان شوم

صد درد  را درمان شوم / درمان شوم 

دنیاپرست بلهوس/ مرغیست دنیایش قفس

حرصش چو بربندد نفس / فریاد وانفسا کند

خم خانه در جوش آمده / دلبر قدح نوش آمده

هر مست مدهوش آمده / زان می که در مینا کنم

....

                                                          شعر از ناقوس 

 

یک چنین اشعار نایابی در گنجینه معلم  ما پیدا میشه . کاش اجازه میداد صدای گرمش رو به اشتراک بذارم . آهنگ این تصنیفها و ترانه ها رو هم خودش می سازه . نوازنده نیست ولی در کلاسهای کوچک صداسازی و تدریس ردیف و آواز تار هم می نوازه .

داشتن معلم آوازی که نت نمیدونه اما یک دنیا دانش سینه به سینه رو در بر داره هم لطفی داره که نگو ... 

آواز از پیریٍ اندام صوتی و حرکتی پیشگیری میکنه . نوع بکارگیری عضلات در آواز به خودی خود ورزش بسیار مناسبی برای سرحال ماندن جسم هست . شهر ما بسیاری از هنرمندانٍ ایرانیٍ  به شناسنامه بزرگ و به نگاه جوان رو در خودش جا داده . که سیما بینا هم یکی از این گرانمایه گان هست . و همگی چه دلتنگـــــــــند و ...

و افسوس . 

/ 1 نظر / 18 بازدید
بنفش ِ یواش

سلام گویا به جز آواز شما منیر بانو صداهای دیگری هم هست که به گوش مان نرسیده !