ناگفته

اینکه میگویند "تا مرد سخن نگفته باشد، ... نهفته باشد "

به این معنا نـــــــــمی تواند باشد که :

"سخن گفتن زن  هم ، همپای  پدیدار شدنش است " 

و این ناپدیداری به این معنا نــــــــــــیست که : 

"لابد  زن دروغ میگوید "

به این معنا مـــی تواند بــــــــــــــــــاشد که :

" پدیدار شدن زن همواره با پنهان ماندن  اتفاق می افتد "

و می توان گفت این اتفاق اختیاری نـــــــــــیست .

خود به خودیـــــــــــــــست!

***

باید بگویم که منظورم از مرد و زن ، آدمی است .

***

و باید اضافه کنم که " مونالیزای منتشر " را "شاهرخ گیوا " خوب نوشته است.

/ 2 نظر / 17 بازدید
توفیق صحرا

سلام. بسیار زیبا و پرمحتواست! وبلاگ خوب و تاثیرگذاری دارید. برایتان از صمیم قلب آرزوی توفیق و سلامتی دارم.