چیزی بجز پنجره ی نگاه تغییر نکرده است ...*

در باور جادّه ام

مؤمن به رسیدن ... دیر رسیدن 

حظّ حضور 

حظّ حضور در هنگامه ی عبور 

...

دارد از دیر رسیدن حالمان خوش می شود !

***

* همین : چیزی بجز پنجره نگاه تغییر نکرده است !

/ 2 نظر / 29 بازدید
بهارک

دیدی بهت میگم مناظر آلمان رو دست کم نگیر. هی گفتی تنهام تنهام حالا ایشالله دنیا داره به کامت میشه. کیف کن نوش جان.

سیاوش رضازاده

خانم منیر نسیم با سلام و احترام ، بعضی به این می اندیشند « امروز نیز ، در به روی همان پاشنه می چرخد » من امّا ، معتقدم :« در محیط دور و نزدیک ما تغییر محسوس است ، به گونه ای که می توان آن را لمس کرد . »