...

 تنهایی خاطره ای شده برایم . 

خاطره ای که هر از گاهی یادم می آید بی آنکه بخواهم به یادش بیاورم .

درست مثل همین کلمات که می نویسم ... 

/ 3 نظر / 26 بازدید
سارای

افتخار دادید بانو.. سپاس