یک فیلم تنهایی ...

دردها مثل قطبهای غیر همنام همدیگر را می ربایند .

چقدر باید آدم  ، آدم شده باشد تا پس از ربوده شدن ،  سخاوت مندانه ببخشد . 

اگر آدم بخواهد با جاذبه ی دردی که او را به سمت خود کشیده ، و از تنهایی به در آورده ، با تتنگدستی معامله کند، غارت میشود .

... و از همانی که داشته هم، باز می ماند .

***

ای سوخته ی سوخته ی سوختنی ! اینها که گفتم ، آمدنی است نه آموختنی !

/ 3 نظر / 36 بازدید
آرش

دردی که جا می افتد اندوه می شود و اندوه ِ مدام، رنجی عمیق. با تمام این ها زیسته ایم .

سیاوش رضازاده

خانم منیر نسیم با سلام و احترام ، بسیار خوب ، پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد .

سیاوش رضازاده

خانم منیر نسیم با سلام و احترام ، این روزها ما اینجا « تابستان گرم و طولانی » را تجربه می کنیم ! بفرمایید شما انجا چگونه هوا و جوی را می گذرانید ؟