لنگ و لوک می غیژ !

لنگ و لوک و خفته‌شکل و بی‌ادب  /  سوی او می‌غیژ و او را می‌طلب

 

جارو مقیاس باشد مثلن.

علف هرزه است یا گل؟  نمی دونم . خودرو ئه . باغچه پشتی خونه رو پر کرده . این از زیر ناودان رسته . 

...

 دلت میاد جارو علفی ؟ مرده شوره هر چی پلاستیکو ببره . 

*****

بیتی از مثنوی را در ابتدا آوردم . لنگ و لوک  غیژدنش خوشم  آمد. عصری که حیاط را فیش فیش جارو میکردم، رشد قیژ قیژ این خودروی خوشرنگ مرا یاد این بیت انداخت . 

/ 2 نظر / 33 بازدید
بنفش ِ یواش

باغت آباد منیربانو

برف زمستانی

این عکست بسیار زیبا بود بانو موضوع بکر و روح بکر تر