مثل چادرم

دهانم بسته است مثل پلکها . بینی می تواند ببیند .

 آغوشم  هنوز باز است ، اما بینی می تواند لمس کند.

صدای سفر را هم می شنود . و بینی می تواند ببوید .

بوی خوب سفر  مرا در خود پیچیده . 

درست مثل وقتی که چادرم ، دخترم  را در آغوش می پیچید . 

بوی خوب سفر مرا در خود پیچیده . 

/ 2 نظر / 14 بازدید
سیاوش رضازاده

خانم منیره نسیم با سلام و احترام ، پرواز را به خاطر بسپار ....