/ 1 نظر / 31 بازدید
سیاوش رضازاده

خانم منیر نسیم با سلام و احترام ، من معتقدم : در وجه مثبت قضیه ، یکی از ویژگی های بارز انسان در طی تاریخ تمدن ، دوست داشتن همنوع ، احترام به محیط زیست ، درک طبیعت ، آموختن از دیگران حتی حیوانات ، تلاش برای حصول ِ شادی عمومی می باشد . البته به عنوان واقعیتی تلخ ( وجه منفی قضیه ) گاهی انسان موفق نشد دوست انسان باشد . زیاده خواهی و افزون طلبی ، تمایل به گسترش خاک و دسترسی به « قدرت » جنگ های بیخودی را در طی تاریخ به « مردم » تحمیل کرد . بعضی از حکام و انسان ها ی در اطراف آنان ، متوجه اهمیت طبیعت و محیط زیست خود نشدند . و به همین منوال ، همان گونه که در بعضی از اوقات و در بعضی از جاها ، انسان علاوه بر اینکه حیوانات را نابود کرد ؛ شوربختانه همنوع خود را نیز از بین برد . و فاجعه از همین جا آغاز شد . من البته سعی کرده ام : از گذشته بیاموزم ، قدر ِ امروز را بدانم . و همچون دیروز به فردا ی روشن امیدوار باشم .