سرقت از بوف کور

در زندگی لذتهایی هست که مثل خوره رنج های آدمی را آهسته و در تنهایی می خورد و می تراشد و روح آدم را جوانه می دهد .

این لذت ها را نمی شود به کسی اظهار کرد چون عموما عادت دارند که این لذت های باور نکردنی را جزو اتفاقات و پیش آمد های دم دستی و تکراری بشمرند .

و اگر کسی بگوید یا بنویسد ، مردم بر سبیل عقاید جاری و عقاید خودشان سعی میکنند آنرا با لبخند شکاک و تمسخر آمیز تلقی کنند.  

***

پی نوشت :

یک روزش را با عمری تاخت میزنم .                                               

  

 
/ 3 نظر / 19 بازدید
سیاوش رضازاده

خانم منیر نسیم با سلام و احترام ، .... و شاید بشود گفت:" تحت ِ تاثیر ِ بوف ِ کور ِ صادق خان ِ هدایت تهرانی ِ اصل مقبور در پرلاشز ِ پاریس ِ ینگه دنیا ...!"

زنبور

سلام. فقط میشه گفت نوش!