سقوط

_اگر افسردگیٍ تروریستهای اسلامی هم ثابت بشود ، آیا دنیا جای امن تری تصور خواهد شد ؟

_چه شانسی آوردیم نوروز به کام مان زهر نشد و حتا  هفت جدّ کمک خلبان ریشه در خاور میانه نداشت ، وگرنه چه دنیای ناامنی داشتیم ! 

/ 4 نظر / 18 بازدید
سیاوش رضازاده

خانم منیر نسیم با سلام و احترام ، فحوی این نوشته ی اخیر شما مرا به یاد سروده ای از زنده یاد « فرخی یزدی » انداخت : بین آدمی " صلح " و " صفا " داشت دوام " سرمایه " ، اگر مسبب " جنگ " نبود .

زانیار

اینم حادثه ی بدی بود ... لعنت ...

باغبان جهنم

[لبخند] طعنه ی غلیظی ست به روزگار