کهنه سال

خورشید در گوش زمین چه خوانده که اینطور خسته ناپذیر دورش میگردد ؟

شاید بد نبود دو کلمه از خورشید می ربودیم لبخند

***

 این دو نفس که باقیست نوش ! 

 

/ 2 نظر / 23 بازدید
درخت ابدی

ناسلامتی، قرن‌هاس که دارن دور هم می‌گردن![لبخند]